Poštovani članovi i prijtelji JK Primošten,

Ovim putem vam želim sa malim zakašnjenjem čestitati Novu godinu te da vam bude bolja od prošle, a malo lošija od one sljedeće!

I ove godine kao i svih dosadašnjih trebate podmiriti klupsku članarinu, a prema HJS-u i verifikaciju (oni koji žele). Članarinu od 200 kuna kao i do sada poželjno je da uplatite na klupski račun broj: 2484008-1104294258. U opis plaćanja upišite svoje ime i prezime. Za one koji plaćaju doznakom iz inozemstva broj računa je :

IBAN HR2024840081104294258

SWIFT: RZBHHR2X

Dolje vam navodim dopis od HJS.a u vezi visina verifikacije, a u prilogu su svi lanjski verificirani članovi JK Primošten. Nadam se da će te kao i do sada na vrijeme uplatiti članarinu kako bi klub mogao podmiriti svoje obaveze prema nacionalnom savezu.

 

Pristojba jedriličarske iskaznice za zahtjeve zaprimljene u periodima:

 

01.01. – 31.01.2012. – 55,00 kn

01.02. – 30.04.2012. – 80,00 kn

 

01.05. – 31.12.2012. – 100,00 kn

 

Napomena: svaka prva verifikacija natjecatelja iznosi 55,00 kn tokom cijele godine.

 

Za sva pitanja vam stojim na raspolaganju.

 

 

 

Sa poštovanjem,

 

 

 

Zvonimir Skorin